Gamall haus


Lionsklúbburinn Ægir

 

 

Einkaskjalasafn nr. 365

 

 

Lionsklúbburinn Ægir

 

 

Formáli

 

Lionshreyfingin  var stofnuð í Chicago árið 1917. Til Íslands barst hún árið 1951 með stofnun fyrsta íslenska klúbbsins, Lionsklúbbs Reykjavíkur. Ísland var 32. landið sem bættist í hóp Lionsmanna en árið 2008 voru löndin orðin nærri 200 og Lionsklúbbarnir yfir 45.000. Alþjóðahreyfingin skiptist í tölusett svæði eftir löndum eða heimshlutum og er Ísland sjálfstætt umdæmi (fjölumdæmi) nr. 109, síðan árið 1973. Einkunnarorð Lionshreyfingarinnar eru: We serve, þ.e.a.s. Við leggjum lið. Á heimasíðu hreyfingarinnar hér á landi er tilgangi hennar lýst svo:

Tilgangur með stofnun Lionsklúbbanna var að mynda samtök, sem eru óháð stjórnmálaflokkum og trúmálafélögum, og inna af hendi ýmiss konar þjónustu á sviði líknar– og mannúðarmála um leið og þau efla félagsanda og heilbrigt félagslíf. (www.lions.is/saga)

 

Lionsklúbburinn Ægir í Reykjavík var stofnaður föstudaginn 6. mars 1957. Allt frá fyrstu tíð hefur klúbburinn beint sjónum sínum sérstaklega að Sólheimaheimilinu í Grímsnesi og leitast við að rétta starfinu þar hjálparhönd. Til að afla fjár til þess risavaxna verkefnis var strax á fyrsta starfsári Ægis efnt til Kútmagakvölds þar sem saman fór vönduð skemmtidagskrá og góður matur. Slík kvöld hafa skilað góðum tekjum í tímans rás en félagar Ægis hafa einnig gefið ómælda vinnu í þágu Sólheima og staðið fyrir ýmsum öðrum fjáröflunum, svo sem happdrættum, risabingói, sælgætissölu og sölu kerta frá Sólheimum, svo fátt eitt sé talið. Auk þess hafa Ægisfélagar stutt við ýmis önnur líknar-, mannúðar- og menningarverkefni á þeim 50 árum sem klúbburinn hefur starfað.

 

Hefðbundið starf klúbbsins hefur einnig falist í reglubundnum skemmti- og fræðslufundum, þátttöku í innlendu og erlendu samstarfi og ferðalögum, m.a. fjórum utanlandsferðum.

 

Skjalasafn Lionsklúbbsins Ægis var afhent Borgarskjalasafni í apríl 2008. Það spannar 50 ára sögu Lionsklúbbsins Ægis og veitir innsýn í starfið þann tíma. Um er að ræða, bréf, fundargerðir, fundaskrár, félagatöl, ársskýrslur, ársreikninga, fylgiskjöl, tímarit og fleira ásamt nokkrum munum sem tengjast sögu félagsins. Uppbygging safnsins er í grófum dráttum þannig:

 

A:    Saga Ægis og ársskýrslur (askja 1).

B:    Fundargerðir stjórnar Ægis og félagsfunda (öskjur 2–3).

C:    Bréfa- og málasafn (öskjur 4–9).

D:    Fjölumdæmi Lions nr. 109 (öskjur 9–10).

E.    Tímarit (öskjur 11–12).

F.    Ársreikningar og fylgiskjöl (öskjur 14–16).

G.   Gestabækur (askja 17).

H.    Alþjóðlegt samstarf og skýrslur til Lions International (öskjur 18–19).

I.     Myndir, fánar og ýmsir munir (öskjur 20–25).

 

Heimildir: Skjöl Lionsklúbbsins Ægis – Einkaskjalasafn 365.

Svavar Gests 1992: Við leggjum lið. Saga 40 ára Lionsstarfs á Íslandi.

Þórhallur Arason 2008: Lionsklúbburinn Ægir – 50 ára starfssaga í máli og myndum

www.lions.is – Heimasíða Lions–hreyfingarinnar á Íslandi.

 

 

Afhending skjalasafns:  Andrés Erlingsson, 2008, 2012 og 2014

Innihald:   Bréf, fundargerðir, ársreikningar, gestabækur, myndir o.fl.

Tímabil:   1957-2010

 

 

 

Skjalaskrá

 

 

Askja 1

Saga Ægis, ársskýrslur, myndir og efni tengt ritun 50 ára sögu Ægis 1957–2007:

 

Arkir 1-13

Bók: Lionsklúbburinn Ægir – 50 ára starfssaga í máli og myndum. Þórhallur Arason 2008.

Ársskýrslur (starfsskýrslur) Ægis 1960–2006.

Sönghefti, söngskrár og ljóð. 1977–2007 og ódagsett. M.a. Ægir 30 ára.

Brot af handriti 50 ára sögu Ægis ásamt vísna, ljóða og kvæðasafni. Andrés Erlingsson tók saman.

Blaðagreinar og myndir um Lionsklúbbinn Ægi úr Morgunblaðinu (Mbl.) 1967–2007. Andrés Erlingsson safnaði flestum greinunum. Geisladiskur með greinum úr Mbl. 1964–1990.

Bréf frá 1998–2000 er tengjast útgáfu 50 ára sögu Ægis. Þórhallur Arason til Patrick F. Cannon hjá The International Association of Lions Clubs o.fl.

Guðmundur Guðmundsson, um hann og eftir.

Sólheimar í Grímsnesi, saga heimilisins, blaðið Hreindís 1980, filmur blaðsins o.fl.. Efni úr fórum Gunnars Ásgeirssonar og minningargreinar um hann.

Blönduð gögn er Hjalti Þórarinsson tók saman, ljóð, Sólheimar, Sesselja H. Sigmundsdóttir, sjónvernd, krabbameinssöfnun, minni kvenna o.fl.

Sigfús Halldórsson, tónleikar og minning.

Svavar Gestsson, um hann og eftir.

Þorvaldur Þorsteinsson, bréf 1964 o.fl.

Skannaðar myndir.

Myndir. Tómas Grétar tók saman.

 

 

Askja 2

Vélritaðar fundargerðir stjórnar Ægis og félagsfunda, stjórnartal, embættismannatal, fundaskrár og félagatal 1957–2009:

 

Arkir 1-13

Stjórnartal og embættismannatal 1957–2009.

Fundargerðir stjórnar 1957–1961.

Fundargerðir stjórnar 1968, 1971–72, 1978–79.

Fundargerðir stjórnar 1986–87, 1989, 1997.

Fundargerðir stjórnar og aðalfundargögn, sumt án ártals.

Fundasókn og félagatal á lausum blöðum 1966–2003.

Fundaskrár með félagatali, útgefin fyrir starfsárin 1970–1989.

Fundaskrár með félagatali, útgefin fyrir starfsárin 1989–2003.

Fundargerðir félagsfunda nr. 1–100 frá 1957–1962. Einnig listi yfir stofnendur Ægis.

Fundargerðir félagsfunda nr. 101–200 frá 1962–1967.

Fundargerðir félagsfunda nr. 201–250 frá 1967–1970.

Fundargerðir félagsfunda nr. 251–300 frá 1970–1973.

Fundargerðir félagsfunda nr. 301–350 frá 1973–1976.

 

Askja 3

Fundargerðir Ægis: Félagsfundir 1976–2006. Stundum fylgja dagskrár fundanna, fundarboð, mætingalistar, ljóð, fundargerðir aukafunda og fleira.

 

Arkir 1-10

Fundargerðir félagsfunda nr. 351–400 frá 1976–1979.

Fundargerðir félagsfunda nr. 401–413 frá 1979.

Fundargerðir félagsfunda nr. 528–595 frá 1984–1990. Auk þess fundargerð afmælisfundar Ægis 6. mars 1987 og fundar 28. maí 1990 vegna uppsagnar Ellýjar og Svavars Gests á skrifstofu Lions

Fundargerðir félagsfunda nr. 596–628 frá 1990–1992. Disklingur fylgir með skýrslum frá starfsárinu 1990–1991 ásamt ársskýrslu o.fl.. Konukvöld var 16. nóvember 1990.

Fundargerð félagsfundar nr. 685 frá 12. september 1995. Einnig fundargerðir nr. 699–730 frá 1996–1998.

Fundargerðir félagsfunda nr. 731–746 frá 1998–1999. Fundaskrá fylgir.

Fundargerðir félagsfunda nr. 747–762 frá 1999–2000. Auk þess fylgir skýrsla um formannafund 23. október 1999 og svæðisfund svæðis 7 í umdæmi 109 frá 21. október 1999.

Fundargerðir félagsfunda nr. 763–775 frá 2000–2001.

Fundargerðir félagsfunda nr. 776–794 frá 2001– 2002. Fundaskrá fylgir og ljóð.

Fundargerðir félagsfunda nr. 796–842 frá 2002–2005.

Fundargerðir félagsfunda nr. 843–857 frá 2005–2006.

 

Askja 4

Bréfa- og málasafn Ægis 1957–1981. M.a. skjöl er varða Gunnar Ásgeirsson 1976–1978. Einnig símskeyti, félagatöl, mætingalistar, póstkort og fleira.

 

Arkir 1-9

Bréfa- og málasafn 1957–1959.

Bréfa- og málasafn 1960–1963.

Bréfa- og málasafn 1964–1969. M.a. skrá yfir embættismenn og nefndir Ægis 1968–1969 og reglugerð um borðfána klúbbsins.

Bréfa- og málasafn 1970–1974.

Bréfa- og málasafn 1975–1977.

Bréf, ávörp og skjöl úr fórum Gunnars Ásgeirssonar 1976–1978, m.a. viðurkenningarskjal vegna starfa hans fyrir Lions 1976–1977: „District Governor Extension Award“.

Bréfa- og málasafn 1978–1979.

Bréfa- og málasafn 1980–1981.

 

Askja 5

Bréfa- og málasafn Ægis 1981–1989, auk skjala er varða Ágúst Ármann 1975–1986.

 

Arkir 1-8

Bréf og skjöl úr fórum Ágústs Ármanns, formanns Ægis. Frá hausti 1981 til ársloka 1983.

Bréf og skjöl úr fórum Ágústs Ármanns, kynningarstjóra í fjölumdæmisráði Ægis. Starfsárið 1983–1984, m.a. ýmislegt um fundi Ægis, mætingar, ávörp, Sólheimaferðir, umdæmismál o.fl.

Bréf og skjöl er tengjast Vínarferð Ægis 1984 og undirbúningi hennar. Úr fórum Ágústs Ármanns 1983–1984.

Bréf og skjöl úr fórum Ágústs Ármanns 1984–1987.

Ágúst Ármann. Persónuleg skjöl: Árgjaldakvittanir, mætingaryfirlit 1975–1986 og sýnishorn af plastvasa.

Bréfa- og málasafn 1981–1983. M.a. fundargerðir samfunda Lionsmanna og fundargerðir svæðisfunda 5. svæðis. Einnig upplýsingar um nefndir, nýja félaga o.fl.

Bréfa- og málasafn 1983–1986. M.a. um líknarmál o.fl.

Bréfa- og málasafn 1986–1989. M.a. gögn varðandi námskeið um störf og skyldur siðameistara. Einnig um Parísarför 1987.

 

Askja 6

Bréfa- og málasafn Ægis 1989–1992. Gögn ritara og formanns.

 

Arkir 1-4

Bréfa- og málasafn 1989–1991. M.a. mætingaskrár, félagatal, skjöl um nefndastörf, fjáröflun o.fl.

Bréfa- og málasafn 1991–1992. M.a. mætingaskrár, upplýsingar um nefndastörf, unglingaskipti og skyldur við alþjóðahreyfingu Lions.

Bréfa- og málasafn 1990–1991. M.a. dagskrár félagsfunda, félagatal, samfundarfréttir Lions o.fl.

Bréfa- og málasafn 1991–1992. M.a. dagskrár félagsfunda, félagatal, fjáröflunarverkefni, umdæmismál, yfirlit yfir mætingar Ægisfélaga, nefndastörf o.fl.

 

Askja 7

Bréfa- og málasafn Ægis 1992–2007. Gögn ritara og fleiri. M.a. minningartónleikar um Sigfús Halldórsson 1997.

 

Arkir 1-7

Bréfa- og málasafn 1992–1994. Úr fórum Einars Bjarnasonar / Einar Bjarnason. M.a. innlend og erlend bréf, samfundarfréttir frá apríl 1993, stöku dagskrár funda og yfirlit yfir nefndir Ægis o.fl.

Bréfa- og málasafn 1996–1997. M.a. skeyti og gjafabréf í tilefni 40 ára afmælis Ægis, mætingaskrár, ritaragögn Lionsþings 1997 og heftið „Höldum þeim inni – Að halda í nýliðana“ eftir Jón Gröndal.

Bréfa- og málasafn 1997–1998. M.a. yfirlit yfir mætingar Ægisfélaga, ljóð, fjáraflanir o.fl.

Minningartónleikar um Sigfús Halldórsson 19. október 1997. Ýmis skjöl varðandi undirbúning og framkvæmd tónleikanna, m.a. nótur, reikningar og tvær spólur með upptökum af tónleikunum.

Bréfa- og málasafn 1998–2002. Mest úr fórum Arthur R. Moon, innlent og erlent. Hér m.a. um Rauðu fjöðrina, nefndarstörf, mætingarskrár o.fl.

Bréfa- og málasafn 2004–2007. M.a. um Færeyjaferð 2004 og Sólheima.

Fáein ódagsett bréf og skjöl. M.a. skjal þar sem Jóhann Sverrisson flugstjóri er boðinn velkominn í Ægi.

 

Askja 8

Bréfa- og málasafn Ægis 1958–2005, fjáröflunarnefnd, konukvöld, kútmagakvöld, Sólheimar, líknarnefnd o.fl.

 

Arkir 1-13

Fjáröflunarnefnd Ægis. Mappa með fundargerðum nefndarinnar, minnispunktum og hugmyndum 1979–1985.

Fjáröflunarnefnd Ægis 1985–1986. M.a. Sólheimabingó og kabarett 7. nóvember 1985, fundargerðir nefndarinnar, fjáröflunarhugmyndir, auglýsingar, boðsmiðar, vinningsbréf, hugmynd að dagskrárblaði og kvikmyndasýning í Bíóhöllinni 16. apríl 1986.

Konukvöld Ægis 1982–2002. Sýnishorn af fáeinum dagskrám, miðum, söngvum o.fl. Einnig minni kvenna eftir Hjalta Þórarinsson.

Kútmagakvöld Ægis 1958–2003. Sýnishorn af aðgöngumiðum, blaðaúrklippum, dagskrám, happdrættisuppgjöri, kynningarbréfum, matseðlum, ræðum, sætaskipan, söngskrám o.fl. Aðallega skjöl eftir 1980 en sum eldri.

Sólheimar í Grímsnesi. Ýmis bréf, skjöl, greinar og erindi frá 1961–2005. Gögn fram til 1984 úr fórum Gunnars Ásgeirssonar. Myndir frá Sólheimum í albúmi með kveðju frá börnunum á Sólheimum. Einnig teikningar frá Sólheimum, blaðaúrklippa, gögn um Styrktarfélag vangefinna o.fl.

Sólheimabingó og kabarett 7. nóvember 1985. Bréf, blaðaúrklippur, miðar og auglýsingar.

Sólheimakerti. Upplýsingar og auglýsingaskilti frá ca. 1984.

Líknarmál 1980–1992, bréf og skjöl. Einkum um krabbameinsmálefni, línuhraðal, rauðu fjöðrina og K–álmu Landspítala.

Stígamót 1989–1991. Greinargerð, ársskýrsla 1991 og bæklingur.

Líknarnefnd 1991–1992. Fundargerðir nefndarinnar.

 

Askja 9

Bréfa- og málasafn Ægis 1966–1997, mest tengt fjölumdæmi Lions nr. 109 á Íslandi (L–109). M.a. fréttabréf L–109 A, Lionsþing, félagatöl, handbækur o.fl.

 

Arkir 1-19

Bréfa- og málasafn 1966–1967. Einkum tengsl við umdæmisstjórn, m.a. nokkrar fundargerðir formannafunda og tilkynningar um heimsóknir Ægisfélaga í aðra klúbba.

Bréfa- og málasafn 1967–1968. M.a. félagatal Ægis o.fl.

Bréfa- og málasafn 1970–1972.

Bréfa- og málasafn 1974–1978. M.a. ýmislegt um félagsstarf Ægis, mætingaskýrslur og mætingareglur, félagatal, hjálparsjóð o.fl. Einnig skýrsla samfundar Lions frá 1977, reglugerð um klúbbfána, starfsreglur um Norræna samstarfsráðið, bæklingur um fjölumdæmi Íslands frá 1978, Lionsþing o.fl.

Bréfa- og málasafn 1983–1984. M.a. fundargerðir umdæmisstjórnar, skýrslur um mætingar o.fl.

Siðameistari – Námskeiðsgögn frá ca. 1984.

Ræðunámskeið 12. febrúar 1984. Námskeiðsgögn og handbók í ræðumennsku.

Bréfa- og málasafn 1984–1986. M.a. fundargerð umdæmisstjórnar frá ágúst 1984.

Lionsþing 1984 í Hafnarfirði. Dagskrá þingsins og skjöl, m.a. drög að framtíðaráætlun Lions.

Lionsþing 1985–1987 á Egilsstöðum, Kópavogi og Reykjavík. M.a. árituð dagskrá frá lokahófi í Valaskjálf 1. júní 1985, dagskrá frá 1986 og ávarp Þórhalls Arasonar umdæmisstjóra sama ár.

Lionsþing 1993 í Kópavogi. M.a. blað þingsins og þinggögn.

Lionsþing 1994 í Þorlákshöfn. M.a. dagskrá þingsins og auglýsing um þingið 1995 í Hafnarfirði.

Ritaraskóli á Lionsþingi á Akranesi 1996. Námskeiðsgögn.

Lionsþing 1996 á Akranesi. Kynningarbæklingar o.fl.

Lionsþing 1997 á Vestfjörðum. Kynningarbæklingar o.fl.

Fréttabréf L–109 A. 1983–1984 og 1992–1993, 4. tbl.

Útgefið efni fjölumdæmisins: Markmið og leiðir Lionsklúbbanna frá ca. 1964. Framtíðaráætlun Lions frá 1986. Handbók fyrir klúbbstjórnir og svæðisstjóra. mismunandi útgáfur frá 1986–1994 auk eldri draga.

Félagatöl fjölumdæmisins. 1976–1977, 1982, 1983–1984, 1994–1995.

Lioness Club og  Leo: Kynningarefni um kvennastarf Lions og starf Lions fyrir 14–28 ára ungmenni.

 

Askja 10

Ársskýrslur / starfsskýrslur og ársreikningar fjölumdæmis Lions nr. 109 á Íslandi (L–109) 1956–1999. Einnig upplýsingar um einstaka Lionsklúbba 1968–1996.

 

Arkir 1-3

Ársreikningar fjölumdæmisins frá 1956–1996.

Ársskýrslur / starfsskýrslur fjölumdæmisins frá 1961–1999.

Ýmsir Lionsklúbbar. Skjöl frá1968–1996, aðallega úr fórum Ágústs Ármanns. Hér eru m.a. afmælisrit, dagskrár, félagatöl og fundaskrár eftirtalinna Lionsklúbba: Akranes (40 ára), Akureyri, Baldur, Borgarfjörður, Eir, Fjölnir, Freyr, Hrísey, Kjalarnesþing, Kópavogur, Mosfellsbær, Múli, Njörður, Reykjavík, Sauðárkrókur (30 ára), Týr, Þór (30 ára).

 

Askja 11

 

Tímaritið Lions fréttir (Lion) 1966–1986.

Tímaritið Lions fréttir, nefnt Lion frá og með des. 1977, gefið út af umdæmi 109. Hér eru stök tölublöð frá árunum 1966–1986. Einnig félagatal sem fylgdi Lion í júlí 1982.

 

 

Askja 12

 

Tímaritið Lion 1987–1999.

Tímaritið Lion, áður nefnt Lions fréttir, gefið út af umdæmi 109. Hér eru stök tölublöð frá 1987–1999.

 

Askja 13

 

Ársreikningar Lionsklúbbsins Ægis 1962–2005.

Ársreikningar Lionsklúbbsins Ægis 1962–2005. Aftast eru skjöl með samanburðartölum fyrir árin 1993–2002.

 

Askja 14

 

Fylgiskjöl Ægis 1964–1967 og 1971–1973.

 

Arkir 1-6

Fylgiskjöl starfsárið 1964–1965.

Fylgiskjöl starfsárið 1965–1966. Gjaldkeri Ólafur Tryggvason. M.a. yfirlit yfir greidd félagsgjöld, sparisjóðsbók, uppgjör á kútmagakvöldi o.fl.

Ýmis fylgiskjöl frá 1964–1966. M.a. sparisjóðsbók, ávísanareikningur o.fl.

Fylgiskjöl starfsárið 1966–1967. M.a. kvittanir fyrir greiddum árgjöldum og allmargar kvittanir frá félagsfundum, ritaðar á servéttur, t.d. sektargreiðslur.

Fylgiskjöl starfsárið 1971–1972. M.a. ýmsar kvittanir fyrir fjáröflunum félagsins, greiddum félagsgjöldum, sektum o.fl.

Fylgiskjöl starfsárið 1972–1973. M.a. uppgjör á sjónvarpsbingói og skemmtun í Háskólabíói.

 

Askja 15

Fylgiskjöl Ægis 1972–1976, 1984–1985, m.a. sjónvarpsbingó og gleraugnasjóður.

 

Arkir 1-6

Kvittanahefti frá 1972–1973. M.a. upplýsingar um árgjöld félaga Ægis.

Fylgiskjöl starfsárið 1974–1975.

Fylgiskjöl 1974. Ægisbingó og kvöldskemmtun.

Fylgiskjöl starfsárið 1975–1976. M.a. sparisjóðsbækur, ávísanahefti o.fl.

Fylgiskjöl fyrir Sjónvarpsbingó Ægis 1976.

Fylgiskjöl fyrir gleraugnasjóð 1984–1985.

 

Askja 16

Fylgiskjöl Ægis 2002–2004 og fjármál 1986–1991.

 

Arkir 1-3

Fjármál Ægis 1986–1991, fáein skjöl og kvittanir.

Fylgiskjöl starfsárið 2002–2003.

Fylgiskjöl starfsárið 2003–2004.

 

Askja 17

 

Gestabækur Ægis 1957–1969, 1997.

Gestabók 1957–1969. Vorið 1965 einnig listi yfir Lionsklúbba sem fengu fána Ægis afhenta. Bókin í ljósbrúnu bandi með gyllingu og árituð á kápu „LIONSKLÚBBURINN ÆGIR“.

Gestabók 1967. Bókin í dökkbrúnu bandi, skrautskrifað á saurblaði: „Lionsklúbburinn ÆGIR Reykjavík“.  Bókin geymir nöfn þeirra sem sóttu Kútmagakvöl á Hótel Sögu 2. mars 1967.

Gestabók 1997. Bókin í rauðu bandi með gyllingu. Á saurblaði er ritað: „14. mars 1997. Lionsklúbburinn Ægir 40 ára. Heill, hamingja og velferð fylgi störfum ykkar um ókomin ár. Til hamingju með afmælið. Fjölumdæmisráð. Laufey Jóhannsdóttir fjölumdæmisstjóri.“ Bókin að öðru leyti auð.

 

Askja 18

Bók um Rudolf Steiner, skýrslur til Lions International (LI) um starfsemi, mætingu, gesti og félaga í Lionsklúbbnum Ægi 1957–1999, tímaritið The Lion 1965–1982.

 

Arkir 1-11

Bók: „Rudolf Steiner“ eftir Johannes Hemleben 1963. Árituð: „22.5.1963. Lionskl. Ægir. Með vinarkveðjum frá Sólheimum“.

Skýrslur til LI um þátttöku félaga Ægis á fundum 1957–1978: „Members Attendance Record“.

Skýrslur til LI um gesti á fundum Ægis 1957–1962: „Guest Register“.

Skýrslur til LI um nefndir á vegum Ægis 1957–1961: „Record of Committe Appointments“.

Skýrslur til LI um meðlimi Ægis ca. 1960–1978: „Membership Roster“ frá ca. 1960–1967, „Transfer Member Form“ 1974 og 1978, „Invitation to Membership“ 1976.

Skýrslur til LI um félagafjölda og starfsemi Ægis 1957–1969: „Membership and Activities Report“.

Skýrslur til LI um félagafjölda og starfsemi Ægis 1970–1981: „Membership and Activities Report“.

Skýrslur til LI um félagafjölda og starfsemi Ægis 1989–1992, 1996–1999: „Membership and Activities Report“.

Tímaritið The Lion 1965–1968 (3 blöð).

Tímaritið The Lion 1972–1977 (12 blöð).

Tímaritið The Lion 1981–1982 (7 blöð).

 

 

Bréf 1974-1975, dagskrá Ársþings Lionsumdæmis 109 í júní 1974 o.fl.

Lionsklúbburinn Ægir fréttabréf 1974, Lions fréttir 1971, Forum Europeo 1971.

Félagatal 1970-1971 og Félagatal 1974-1975 og Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 1975-1976.

 

Askja 19

Skjöl frá og um Lions International (LI) 1981–1990. Möppur um Alþjóðleg samskipti Lions 1991–1994.

 

Arkir 1-14

Nokkrir útgefnir bæklingar LI 1981–1993. M.a.: Lions Code of Ethics, The Lion Leader 1993, Lions Information Committee 1983, Standard form: Lions Club Constitution and By–Laws 1983, Cabinet – Secretary’s / Treasurer’s Manual 1982, Guide for Club Membership Growth and Development 1981 og 1983, Club Presidents Manual 1983 o.fl.

Sending frá LI í janúar 1990, ýmis skjöl. M.a.: Club Membership Chairman’s Manual 1989, Club Preident’s Manual 1989 o.fl.

Lions alþjóðasamskipti, i rauðri gatamöppu frá ca. 1991. Efnisyfirlit: 1) Alþjóðasamskipti. Markmið Lions. 2) LCIF Hjálparsjóðurinn. 3) Alþjóðleg verkefni á vegum Fjölumdæmis (Barnaheimili o.fl.). 4) Alþjóðleg verkefni á vegum umdæma, svæða og klúbba (Vinaklúbbatengsl, Lions Quest, Unglingasamskipti, Sjónverndarátak o.fl.). 5) Hugmyndabanki. Alþjóðleg verkefni, kynning.

Alþjóðasamskipti. Sjónverndarátakið 1991–94. Hvít gatamappa. Hér í einnig ýmislegt annað efni, svo sem unglingasamskipti o.fl.

 

Askja 20

Myndir og sýnishorn af bréfsefni, möppum, auglýsingum o.fl.

 

 

Arkir 1-7

Auglýsingaspjöld um Sólheimakerti – Bývaxkerti með hunangsilmi.

Innrammað skjal: „The International Association of Lions Clubs. Be it known to all men that Guðmundur Árnason is a Charter Member of the Lions Club of Ægir ...“, dagsett 18. maí 1957 og undirritað af 4 einstaklingum, tveimur erlendum og tveimur íslenskum.

Dökkblá mappa merkt: „Lionsklúbburinn Ægir – Ljósmyndari“. Í henni filmur frá Kútmagakvöldi Ægis 20. febrúar 1964 í Súlnasal Hótel Sögu. Auk þess fleiri filmur og útprentaðar myndir.

Sýnishorn af bréfsefni, límmiðum, kortum o.fl. tengt Ægi.

Tvær af elstu skjalamöppum Ægis, tómar. Önnur svört gatamappa merkt: „Lions Club Secretary’s Record“. Hin pappírsmappa: “Lionsklúbburinn Ægir”.

Ljósmynd: „Lionsklúbburinn Ægir 40 ára 1997“. Allir á myndinni nafngreindir. 4 eintök.

Happdrættismiðar nr. 2301–2400: „Lionsklúbburinn Ægir – Kútmagakvöld 1989“.

 

Askja 21

Borðfánar Ægis og fleiri Lionsklúbba, innlendra og erlendra.

Fánar Ægis, nokkrar mismunandi gerðir.

 

Fánar íslenskra Lionsklúbba frá Akranesi, Akureyri, Borgarfirði, Grenivík (Þengill), Hveragerði,

Kjalarnesi og Kjós (Búi), Rangárvallasýslu (Skyggnir), Reykjavík (Njörður og Týr), Vestmannaeyjum og

Önundarfirði.

Fánar: Fjölumdæmi 109 og umdæmi 109A.

Fánar erlendra Lionsklúbba: Harrow í Englandi, Iserlohn, Johann Strass í Vín í Austurríki, Las Palmas

á Spáni, Mallorca á Spáni, Marc Aurel í Vín í Austurríki, Menton í Frakklandi og Oslo–Böler í Noregi.

 

Askja 22

 

Tómar möppur utan af gögnum Umdæmisþinga Lions 1984–1996.

Hér í eru áprentaðar möppur eftirtalinna Umdæmisþinga:

1984 – Hafnarfirði. Merkt: Helgi Baldursson – Lionsklúbburinn Ægir.

1985 – Egilsstöðum. Merkt: Helgi Baldursson – Lionsklúbburinn Ægir.

1986 – Kópavogi. Merkt: Kristinn Einarsson, Lkl. Ægir.

1990 – Garðabæ.

1991 – Akureyri.

1992 – Mosfellsbæ. Merkt: Árni Þorsteinsson, Lkl. Ægir.

1993 – Kópavogi.

1994 – Þorlákshöfn. Merkt: Kristinn Eymundsson. Lionsklúbbnum Ægi.

1996 – Akranes. Merkt: Kristinn Eymundsson.

 

Askja 23

 

Munir úr fórum Ægis: Glös, disklingar, fánastandar, fundarhamar o.fl.

Hér í eru eftirtaldir munir:

Barmmerki með nælu: „1976 Lions 1977 – Gunnar Ásgeirsson District Governor Reykjavik, Iceland 109–A“.

Fánastangir og 7 plattar undir fána, flestir með Lions–merkinu.

Fundarhamar, svartur.

Geisladiskar (tveir). Á öðrum stendur: „Lionskl. Ægir. Yfirlesið af AE“.

Glös (þrjú) merkt: „Konukvöld 1973. Þór – Ægir – Freyr“.

Húfur (fjórar). Úr bréfi með Lions–merkinu.

Kassetta: „Dinner 2“.

Lions–merki, koparmerki á marmaraplötu: „Lions International“.

Platti úr postulíni (lítill). Merktur: „Lionsklúbburinn Ægir. 500. fundur, haldinn í Skíðaskálanum 24.11. 1984“.

Umslög utan um bréf Ægis, nokkur sýnishorn.

 

Askja 24

 

Munir úr fórum Ægis: Derhúfur.

Hér í þrjár derhúfur rauð/hvítar og ein blá/hvít.

 

Askja 25

 

Munir úr fórum Ægis: Fánaborg.

Fánaborg á svörtum tréstalli. Upphaflega 54 fánar, nú tæplega 50.

 

 

Skráð Þórarinn Björnsson / maí 2009.

 

 

Viðbótargögn þessi voru færð Borgarskjalasafni í desember 2012 fyrir hönd Lionsklúbbsins Ægis, svæði 109A.

 

Askja 26

 

Fundargerðir 2004-2008

 

Örk 1        

Fundargerðir Lionsklúbbsins Ægis nr. 828-896, óheilt, 2004-2009.

Svæðisfundur 2006 og dagskrá 2008.

 

Örk 2        

Bréfa- og málasafn 1991-2012

 

Bréf, tölvupóstur, ársskýrsla formanns 2006-2007, skýrsla umdæmisstjóra 2007-2008, styrkumsóknir o.fl., 1997-2010.

Þinggögn og dagskrá 53. þings Lionsumdæmis 109, 2008.

Þinggögn og dagskrá 57. þings Lionsumdæmis 109, 2012.

Alþjóðlegar viðurkenningar til Lionsfélaga, 2005, 2011 og 2012.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 1991-1992.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 2005-2006.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 2006-2007.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 2007-2008.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 2008-2009.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 2010-2011.

Félagatal Lionsklúbbsins Ægis 2011-2012.

Lionsklúbburinn Ægir 50 ára.

Sönglagatextar og kútmagakvöld 2008 og 2011.

Sýnishorn af kynningarefni Lionsklúbbsins Ægis.

Breytingar til batnaðar - klúbburinn minn - kynningarefni.

Yfirlit yfir stöðu átaksins. Þing Lionsumdæmis 109 í apríl 2008.

Lærið allt um brunavarnir. Litabók.

 

Örk 3        

Handbók svæðisstjóra og fylgiskjöl 2010-2011.

 

Handbækur

Handbók fyrir félaganefndir. Lions International.

Formannaskóli. Lionsþing 2008. Verkefnabók.

Handbók fyrir formenn Lionsklúbba. Lions International, 2008.

Handbók fyrir formenn Lionsklúbba. Lions International, 2010.

Handbók vefsíðunnar www.lions.is

Vinnuverkefni fyrir ritaraskóla 2009.

 

Ársskýrsla, fjöldæmi 109, 2009-2010.

Ársreikningur 2007-2008.

 

Munir

Burðarpoki. We are Lions.

 

Skráð í mars 2013,

Jakobína Sveinsdóttir

 

 

Viðbótargögn þessi voru færð Borgarskjalasafni af Andrési Erlingssyni i í júlí 2014.

Skjölum er raðað samkvæmt upprunareglunni og því blandað efni í sumum öskjum.

 

 

Askja 27

 

Bréfa- og málasafn 1983-2008

 

Örk 1       

Fundargerðir frá 20. febrúar 2001 til 10. apríl 2002.

Bréf, tölvupóstur, fundargerð fyrir starfsárið 1983-1984, skýrsla um starfið 1983-1984 o.fl.

 

Örk 2    

Skjöl er varða heimildarnefnd Lionsfélagsins Ægis 1988.

 

Örk 3      

Bréf, fundargerðir, félagatal o.fl. 1999-2000.

 

Örk 4  

Bréf, fundargerðir, félagatal o.fl. 2007-2008.

Skemmtinefnd 1979-1986. Mappa.

 

 

Skráð í ágúst 2014,

Jakobína Sveinsdótti

Til baka...