Hlutverk safnsins

Á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur þann 7. mars 2023 var ákveðið að verkefni Borgarskjalasafns Reykjavíkur og safnkostur yrði færður til Þjóðskjalasafns Íslands og í kjölfarið Borgarskjalasafn lagt niður í núverandi mynd. Borgarskjalasafn og Þjóðskjalasafn hafa unnið aðgerðaráætlun um tilfærslu á verkefnum og safnkosti Borgarskjalasafns til Þjóðskjalasafns. Á eftirfarandi vefsíðu er að finna upplýsingar og tímasetningar um verkefnið.

https://radgjof.skjalasafn.is/tilfaersla-a-verkefnum-og-safnkosti-borgarskjalasafns-reykjavikur-til-thjodskjalasafns-islands/ 

Hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur frá 1957 hefur verið söfnun, innheimta, skráning og varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda um starfsemi og sögu borgarinnar til notkunar fyrir borgaryfirvöld, borgarstofnanir og einstaklinga, til þess að tryggja hagsmuni og réttindi þeirra og til notkunar við fræðilegar rannsóknir á sögu borgarinnar. Safnið hefur eftirlit með skjalasöfnum afhendingarskildra aðila og lætur þeim í té leiðbeiningar um skjalavörslu og ákveður um ónýtingu skjala, sem ekki er talin ástæða til að varðveita til frambúðar.

Borgarskjalasafn Reykjavíkur er héraðsskjalasafn Reykvíkinga. Safnið starfar eftir lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn, reglugerð um héraðsskjalasöfn nr. 283/1994 og Samþykkt um Borgarskjalasafn Reykjavíkur frá árinu 2006.

Hlutverk safnsins er í meginatriðum tvíþætt:

a) Stjórnvaldshlutverk:
- Leiðbeina borgarstofnunum um skjalastjórn
- Hafa eftirlit með skjalavörslu borgarstofnana
- Varðveita eldri skjöl borgarinnar á tryggan hátt
- Hafa skjölin skráð og aðgengileg til notkunar
- Afgreiða fyrirspurnir úr skjölum samkvæmt gildandi lögum

b) Menningarhlutverk:
- Safna og varðveita skjöl um sögu Reykjavíkur og Reykvíkinga
- Rannsaka og kynna sögu Reykjavíkur, t.d. með sýningum og útgáfum og þannig efla þekkingu á sögu borgarinnar
- Stuðla að auknum rannsóknum almennings og fræðimanna á sögu Reykjavíkur

Meginverkefni Borgarskjalasafns er móttaka eldri skjala frá stofnunum og fyrirtækjum borgarinnar, eftirlit og leiðbeiningar um skjalastjórn til stofnana borgarinnar og afgreiðsla fyrirspurna. Enn fremur söfnun einkaskjalasafna, sem eru sköl frá einstaklingum, félögum og fyrirtækjum í Reykjavík.