Prentað efni

6. Hluti

Prentað efni
Bjarni Benediktsson, ýmislegt efni 1911-1976.

Askja 6-1
Fundargerðir ríkisstjórnarinnar 1966-1968. Ekki birt. Sækja þarf sérstaklega um leyfi.

Askja 6-2
Fundargerðir ríkisstjórnarinnar 1969-1970. Ekki birt. Sækja þarf sérstaklega um leyfi.
Einungis forsíður eftirfarandi rita eru skannaðar og birtar hér.
Skrá um rit háskólakennara 1911-1960.
Dagrenning, ritstjóri og ábyrgðarmaður Bjarni Jónsson frá Vogi 1924.
Skólablaðið, skólablað Menntaskólans í Reykjavík 1925-1931.

Askja 6-3
Einungis forsíður árbókanna eru skannaðar og birtar hér.
Árbók Háskóla Íslands 1912-1955, ár vantar inn í.

Askja 6-4
Einungis forsíður eftirfarandi rita eru skannaðar og birtar hér.
Skýrslur um nokkrar framkvæmdir ríkisins 1927-1930.
Stúdentablaðið, útgefið af stúdentaráði Háskóla Íslands 1930-1935.
Tímarit Verkfræðingafélags Ísland 1930.
Til Búnaðarþings 1931. Aðalfundur Búnaðarfélags Íslands 1929 o.fl.
Lögrjetta XXVII. árgargur 1932.
Universität Berlin: Vorlesungsverzeichnis sommersemester 1932.
Nýja stúdentablaðið, gefið út af Félagi róttækra háskólastúdenta 1933-1935.
Mjölnir, blað Þjóðernissinnaðra stúdenta 1934-1936.
Öldin, stúdentarit 1935-1936.
Pottlok Gallusar, skólablað líklega frá Menntaskólanum í Reykjavík, ódagsett.
Holger Mosbech: Konkurrencen om et teologisk Docentur 1936-1937.
Skýrsla háskólakennara um veitingu prófessorsembættis í lagadeild 1936.
Háskólinn og veitingavaldið 1936.
Enn um Háskólann og veitingavaldið 1937.
Háskólinn og kennslumálaráðherrann 1938.
Þjóðarréttur I og II(Einar Arórsson sjá einnig Skírni 1931 CV árgang, GI) og Uppboð og undirboð.

Askja 6-5
Einungis forsíður eftirfarandi rita eru skannaðar og birtar hér.
Stjórnskipunarlög Frakklands, ódagsett.
Stjórnarskrá Noregs, ódagsett.
Stjórnarskrá Svíþjóðar, ódagsett.
Stjórnarskrá Danmerkur, ódagsett.
Stjórnarskrá Bandaríkjanna, ódagsett.
Yfirlit um kosningu forseta og vald í eftirtöldum ríkjum..., ódagsett.
Stjórnarskrá tékkóslóvenska lýðveldisins, ódagsett.
Stjórnarskrá Sambands sósíalistískra sovétlýðvelda (U.S.S.R) 1936.
Úrvalsbækur til jólagjafa. Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar, ódagsett.
Barn og ungdom. God, nyttig og morsom lesning for: Katalog ódagsettur.
Aarets Nye Böker og andre. Katalog norskur, ódagsett.
Reykjaviks Opvarmning ved Jordvarme 1936.
Lovgivningens Stilling til Pressens Behandling af Retssager 1937.
Nulla Poena Sine Lege, sjuttonde nordiska juristmötet 1937.
Erstatningsspørsmål ved Gjennemføring av Statsmonopol 1937.
Friðland Reykvíkinga ofan Elliðavatns 1941.
Hagskýrslur Íslands: Fiskiskýrslur og hlunninda fyrir árið 1939, útgefið 1941.
Hagskýrslur Íslands: Verslunarskýrslur fyrir árið 1940, útgefið 1942.
Lög Sparisjóðs Reykjavikur og nágrennis 1942.
Skýrsla Barnaverndarráðs Íslands yfir tímabilið 1940-1942, útgefið 1943.
Mataræði og heilsufar á Íslandi 1943.
Félagslegt öryggi eftir stríðið 1943.
In Memoriam: The Rev. Níels Steingrímur Thorláksson 1943.
Fyrstu alþingiskosningar íslenzka lýðveldisins, 1946.
Landsbanki Íslands: Um lánveitingar bankanna og verðþensluna 1944-1948.
Sogn Umgdomslag 50 år 1946.
The Constitution of the Union of Burma 1947.

Askja 6-6
Einungis forsíður eftirfarandi rita eru skannaðar og birtar hér.
Álit milliþinganefndar í skattamálum 1948.
Álit nefndar um útreikning útflutningsframleiðslunnar 1948.
Varnarlaust land 1948.
The Constitution of the Czechoslovak Republic 1948.
Verndun þjóðernisins 1948.
Survey of the Fishing Industry 1950.
Island kämpft gegen den Imperialismus der U.S.A., ódagsett.
Sérprentun úr afmælisriti Dr. Einars Arnórssonar, ódagsett.
Rannsókn skattamála: Skattalögin eru ranglát og einnig illa framfylgt 1950.
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, særtryk, ódagsett.
Bedrägeri Mot Allmänheten (Bedrageri Mod Publikum) o.fl., ódagsett.
Greinargerð: Um tilhögun á vísindasjóðum í nokkrum löndum, ódagsett.
Einkenni sem aldrei má vanrækja, ódagsett.
Stærðfræðileg formúluljóð 1950.
Ministry of Agriculture: A Memorandum on Agricultural Production in Iceland 1950.
Edda og Saga 1953.
Nato sikrer freden og slår kreds om vor fremtid 1955.
Kendsgerninger om børn under kommunismen 1955.
Álit og tillögur sparifjárnefndar 1955.
Østra, blað frá Østra kommune 1956.
En Utredning: Angående Hovedpunktene i den Islandske Arvelovgivningen og Lovgivningen om Uskiftet Bo 1956.
The Revolt in Hungary 1956.
The Interpreter 1959.
Alþingiskosningar, til minnis 1959.
Burt með yfirráð kommúnista í Alþýðubandalaginu 1961.
Tidsskrift for Rettsvitenskap, særtrykk fra årgang 77-1964.
Agression From the North 1965.
Svannasöngur á götu, Laufey Valdimarsdóttir, ódagsett.

Askja 6-7
Blaðið Lögberg - Heimskringla, útgefið í Winnepeg Kanada 1969-1970.
Lögberg - Heimskringla 1964.
The New York Times Magazine 1969.
Þessi blöð eru ekki skönnuð hér, en Lögberg - Heimskringla er aðgengilegt á vefnum timarit.is

Askja 6-7 a
Einungis forsíður eftirfarandi rita eru skannaðar og birtar hér.
Johan Falkberget, samlede romaner, bæklingur1924.
Árbók Háskóla Íslands, Háskólaárið 1926-1927, með fylgiriti eftir Alexander Jóhannesson.
Reikningur Reykjavíkurkaupstaðar árið 1932.
Olympíunefnd Íslands. Íslendingar og olympíuleikarnir. Eftir Ólaf Sveinsson, Reykjavík 1935.
Earthquakes in Reykjavík by Th. Thorkelsson, editdet by Municipality of Reykjavík 1935.
Háskólinn og veitingavaldið. Svar kennslumálaráðuneytisins við skýrslu háskólakennara um veitingu prófessorsembættis í lagadeild og setningaræðu háskólarektors, Reykjavík 1936.
Skýrsla háskólakennara um veitingu prófessorsembættis í lagadeild, Reykjavík 1936.
Háskólinn og kennslumálaráðherrann. Gefið út af Háskólaráði 1937.
Tryggingastofnun ríkisins. Lög, reglugerðir o.fl. um skyldutryggingar1939, ásamt spjaldi um iðgjöld 1943.
Islande - France, Reykjavík 1947.
Stúdentablaðið, 1. tölublað, 7. febrúar 1947, 36 árg. Húsbóndi Háskólaráðs.
Ávarp Fjallkonunnar, á tíu ára afmæli lýðveldisins. Davíð Stefánsson frá Fagraskógi.
Greinargerð um athugun á röskun jafnvægis í byggð landsins, um jafnvægisframkvæmdir o.fl. 1956.
Konkylien. Nr. 1, 1958, 3. árgangur. Sildefisket ved Island av direktor Sveinn Benediktsson, kort fylgir with compliments of Nikolai P. Vaxhnov.
Um stjórnmálastefnu Framsóknarflokksins. Nýir bandamenn dreifbýlis í þéttbýlinu. ljósrit.
Lagt fram til athugunar fyrir fulltrúa á 12. flokksþinngi Framsóknarflokksins í mars 1959.
Gylfi Þ. Gíslason. Jafnaðarstefnan og vandamál nútímans, Reykjavík 1964.
Scientia islandica. Science in Iceland, Anniversary volume Societas Scientiarum Islantica 1968.
Management, Motives and Society. A study of the Relationship between Sociological variables and some attributes of Personality among upper Classes in Iceland. Áritað til Bjarna Benediktssonar af höfundi Eggert Peterson.
Industria:vad är jämlikhet? Tage Erlander skriver om 1 maj. Nr. 5 1970, árgangur 66.
Kort fylgir frá kristjáni Búasyni til Bjarna Benediktssona með kveðju.

Askja 6-8
Einungis fréttir og greinar tengdar Bjarna Benediktssyni eru skannaðar og sýndar hér.
Dagblöð 1931-1943.

Askja 6-9
Einungis fréttir og greinar tengdar Bjarna Benediktssyni eru skannaðar og sýndar hér.
Dagblöð 1948-1949. 1. hluti, 2. hluti, 3. hluti, 4. hluti, 5. hluti og 6. hluti.

Askja 6-10
Einungis fréttir og greinar tengdar Bjarna Benediktssyni eru skannaðar og sýndar hér.
Dagblöð 1949-1955. 1. hluti, 2. hluti, 3. hluti, 4. hluti og 5. hluti.

Askja 6-11
Einungis fréttir og greinar tengdar Bjarna Benediktssyni eru skannaðar og sýndar hér.
Dagblöð 1956-1965. 1. hluti, 2. hluti, 3. hluti, 4. hluti og 5. hluti.

Askja 6-12
Einungis fréttir og greinar tengdar Bjarna Benediktssyni eru skannaðar og sýndar hér.
Dagblöð 1966-1970. 1. hluti, 2. hluti og 3. hluti.

Askja 6-13
Einungis fréttir og greinar tengdar Bjarna Benediktssyni eru skannaðar og sýndar hér.
Dagblöð 1970-1976.
Dagblöð 2009.