Öll elstu skjölin

Afsalsbréf o.fl. v. laxveiðiréttindi í Elliðaám 1837-1853

Alþýðustyrktarsjóðsbók 1892-1905

Athugasemdir og svör við bæjarreikninginn 1892-1922

Ábúðarskjöl Laugarness og Engeyjar 1668-1839

Ábúðarskjöl Laugarness 1856-1883

Áhöld slökkviliðs og bréf slökkviliðsstjóra 1873-1878

Ávísana- og útgjaldabækur 1861-1908

Áætlun um tekjur og gjöld 1875-1907

Borgara- og bæjarstjórnarbækur 1803-1856

Borgaraskjöl og borgaraskrá 1788-1829, 1831-1852

Brandvæsenets Protocoll for Reykjavik Kjöbsted 1845-1864

Breiðfjörðsleikhús 1895-1896

Bréf og fylgiskjöl m. lóðargjaldaskrám 1890-1914

Bréf og reikningar hafnarnefndar 1854-1859. Hafnargerð 1856

Bréf og skjöl fátækramála 1801-1910

Bréf og skjöl leiktjaldasjóðs 1866-1920

Bréf og skýrslur varðandi brunatjón 1876-1906

Bréf til byggingarnefndar 1828-1848

Bréf til heilbrigðisnefndar 1847-1878

Bréf til og málefni bæjarstjórnar 1836-1908

Bréfabækur borgarstjóra 1908-1910

Bréfabækur brunamálastjóra (Kopíubók) 1874-1915

Bréfabók byggingarnefndar 1839-1848

Bréfabækur bæjarfulltrúa 1856-1872

Bréfabók bæjargjaldkera 1908-1914

Bréfabók fátækranefndar 1822-1832

Bréfabækur skólanefndar 1862-1914

Bréfadagbók borgarstjóra 1908-1910

Bréfadagbók brunamálastjóra 1907-1924

Bréfadagbók bæjarstjórnar (Bæjarfógeti) 1901-1902

Bréfadagbók fátækranefndar 1909-1913

Brunabótavirðingar Skrá Hjartars Hjartarssonar brunavirðingamanns 1902-1917

Brunatrygging hús 1874-1895. Höfuðbækur nr. 1-414

Brunnar og vatnsból Reykjavíkur. Reikevigs Vandvæsen. 1803-1813

Brunnar og vatnsneyzla (Skýrsla G. Björnss.) 1897

Byggingaleyfi og gjöld 1905-1921

Bæjarfulltrúakosningar 1836, 1842, 1846

Bæjargjaldabók, innheimt gjöld 1887-1896

Bæjarreikningur - Fylgiskjöl 1814-1882

Bæjarreikningur með athugasemdum og svörum 1874-1907

Bæjarskrá Reykjavíkur 1902

Dagbækur barnaskólans 1830 - 1918

Dagskrárskjöl bygginarnefndar 1908-1913

Dómsskjöl um afréttarlönd í Fóelluvötnum 1890-1892. Nýbýli í Lækjarbotnslandi 1865-1868

Eftirstöðvar brunabótagjalda 1878-1892

Eftirstöðvar bæjargjalda 1881-1890

Eldfæraeftirlit 1862-1869

Elliðaármál 1869

Erindisbréf 1836-1891

Fátækrareikningur 1803-1847

Fjársafnanir handa ekkjum og börnum drukknaðra sjómanna 1830-1870

Fógetabók bæjargjaldakera 1889-1909

Frumvarp lögreglusamþykktar 1889-1890

Fskj. og reikn. Aldamótagarðs 1910-1923 og 1928-1934

Gjaldabók fyrir útflutningsgjöld af fiski o.fl. 1882-1908

Gjaldaliðabækur 1873-1895

Gjaldkerabækur hafnarsjóðs 1856-1911

Gjörða- og reikningsbók sameigenda Laugarness 1857-1885

Gjörðabók brunamálanefndar 1875-1945

Gjörðabækur byggingarnefndar 1840-1913

Gjörðabækur bæjarfulltrúa 1836-1872

Gjörðabækur bæjarstjórnar 1856-1912

Gjörðabók dómnefndar um jarðspjöll v. vatnsveitu 1909-1910

Gjörðabók fasteignanefndar 1909-1914

Gjörðabækur fátækranefndar 1822-1915

Gjörðabók fjárhagsnefndar 1908-1920

Gjörðabók gasnefndar 1909-1922

Gjörðabók gjörðardómsnefndar Vatnsveita - Lössl & Kjöge 1909

Gjörðabók hafnarnefndar 1856-1914

Gjörðabækur heilbrigðisnefndar 1848-1928

Gjörðabók samskotsnefndar vegna mannaskaða 7. apríl 1907

Gjörðabók skattanefndar 1878-1919

Gjörðabækur skólanefndar 1830-1931

Gjörðabók stjórnar Aldamótagarðs 1901-1934

Gjörðabók stjórnunarnefndar sjóðsins handa ekkjum og börnum drukknaðra sjómanna 1854-1907

Gjörðabók v. Alþingiskosn 1844-1903

Gjörðabók vatnsveitunefndar 1904-1916

Gjörðabækur veganefndar 1894-1914

Gjörðabók yfirkjörstjórnar í Reykjavíkurkaupstað 1904-1953

Grunnskrár 1848-1896

Gufuskipaferðir og gufubátur 1880-1886

Hafnargjaldabók bæjargjaldkera 1898-1912

Hafnargjaldskvittanir. Skipakomur 1875, 1877, 1880-1882, 1886

Hrossagæslubók 1906

Húsavirðingar 1904-1905

Höfuðbækur brunabótagjalda nr. 1-1446 1891-1920

Innheimtubók ellistyrktarsjóðsgjalda 1910-1913

Innheimtukröfur v. þurfamanna annarra sveita 1882-1892

Kaup á Laugarnesi og Kleppi 1884-1885. Kleppsskjöl 1845-1858.

Kjörskrár og kosningar

Kúagæzla - Reikevig Kiöbstæds Köers Vogtning 1808-1812

Kvittanabækur bæjargjaldkera 1888-1906

Kærur og framboð, Alþingiskosningar 7. júní 1886

Landamerkjamál

Landamerkjaskjöl 1770-1887

Laugarnesskjöl, landamerkjalýsingar og vitnisburðir 1605-1884

Listi yfir slökkviliðið í Reykjavík 1892

Lóðargjaldaskrár 1876-1914

Manntöl 1801 - 1850

Málefni og bréf til bæjarverkfræðings 1908-1920

Málskjöl vegna veiðiréttar fyrir Kleppslandi o.fl. Th. Thomsen og J. Ritchie 1862

Málsskjöl um vegalagningargjald 1904

Málsskjöl vegna beitifjöru og veiðirétt fyrir Laugarnes- og Kleppslöndum 1858

Meðlagsúrskurðir 1891-1907

Nemendatal barnaskólans 1830-1848. Einkunnir 1830-1835. Prófbók 1837-1842.

Niðurjöfnun útsvara 1873-1910

Niðurjöfnunarskrár 1848-1911

Næturverðir bæjarins - Reikevigs Vægtervæsen 1791-1813

Prófbækur barnaskóla 1862-1913

Registur yfir brunatryggingu húsa

Registur yfir Byggingaleyfi 1907-1918

Registur yfir gjörðabók bæjarstjórnar 1908-1912

Reglur um upptöku bæjarins í Danske Kjöbst. Brandfors 1874

Reikningar barnaskólahús og leikfimishús 1880-1885

Reikningar barnaskólans 1866-1872

Reikningar brunabótasjóða Reykjavíkur 1891-1896, 1908-1916

Reikningur Fátækrasjóðs 1803-1813

Reikningar Fiskimannasjóðs Kjalarnessþings 1870-1907

Reikningar fjársöfnunar mannskaðasamskota apríl 1906

Reikningar lögreglusjóðs 1910-1915

Reikningar o.fl. vegna sjóðsins handa ekkjum og börnum drukknaðra sjómanna 1854-1870

Reikningsbók barnaskóla 1864-1872

Reikningsbækur bæjargjaldkera 1822-1938

Reikningsbók kostn. gasæðalagninga 1910-1913

Reikningsbók yfir brunabótagjöld til Reykjavíkurkaupstaðar 1888-1916

Sjóðbók vatnsveitu 1910

Skilagrein um innh. brunabótagjalda 1874-1921

Skipaskrá Reykjavíkurhafnar 1906-1911

Skírteinaskrá til brunabóta (Policebók) 1874-1914

Skoðun íbúða 1905-1918

Skoðunarbók slökkviliðsstjórans 1878-1912

Skógræktarfélag Reykjavíkur 1902-1909

Skrá um slökkvilið Reykjavíkur 1905-1912

Skrá yfir innan- og utansveitar þurfamenn 1879-1914

Skrá yfir veðskuldabréf til fátækrasjóðs 1853-1897

Sótarabækur 1836-1910

Steinbryggjan 1883-1887

Sveitarprótókoll fyrir hreppstjórana í Reykjavíkurþingsókn (Hreppsbók) 1785-1802

Tekjukvittanir bæjargjaldkera 1887-1890

Tekju- og gjaldabók fátækrasjóðs 1847-1872

Tíundareikningur Reykjavíkurbæjarþingsóknar 1806-1817

Tómthúslóðir, byggðar og óbyggðar lóðir 1860-1872

Útdráttur úr reikningsbókum gjaldkera 1822-1848 og 1875-1906

Útmæld byggingastæði (Gatnanöfn) 1854

Útskriftir úr virðingabókum brunabóta 1880-1907

Vegareikningar 1883-1891

Viðhald Skólavörðu, samskot og reikningar 1861-1890

Viðskiptabækur utansveitarþurfamanna 1887-1914

Viðskiptamannabók Mjölnis 1906-1908

Virðingagjörðir til húsaskatts af bæjum 1879-1896

Virðingarverð húsa til brunabóta 1874-1910

Ýmis dómsskjöl v. veiðirétt í Elliðaám 1849-1886

Þingbók í máli um vegalagningargjöld 1904

Þurfamannabækur 1855-1913

Þurfamannakvittanir & áv. 1886-1893